Home Sector Centrale overheid

Centrale overheid

De Rijksoverheid, waar momenteel twaalf ministeries en een zeer groot aantal uitvoeringsorganisaties deel van uitmaken, neemt op tal van beleidsterreinen maatregelen, vaardigt wetten uit en ziet toe op de naleving daarvan.

De aandachtsgebieden zijn zeer uiteenlopend en variëren van de zorg, bestuurlijke verhoudingen, mensenrechten, het bestrijden van zware misdaad, het reguleren van de financiële markten en de bescherming van het milieu, tot de bouw en aanleg van grote infrastructurele projecten en deelnemingen. De Rijksoverheid krijgt er steeds nieuwe taken en beleidsterreinen bij. Tegelijkertijd wordt ze nog sterker dan voorheen door aanzienlijke bezuinigingen gedwongen om kritisch naar haar eigen functioneren te kijken.

Pels Rijcken is dé partner van de Rijksoverheid. Van oudsher is de landsadvocaat verbonden aan Pels Rijcken. Alle ruim 160 advocaten werken ook in de landspraktijk. Ze zijn zich als geen ander bewust van de vaak bijzondere politieke/bestuurlijke (en daarmee ook maatschappelijke) context waarin de Rijksoverheid opereert. Dit publieke belang vergt regelmatig een iets andere zaaksbehandeling dan voor private partijen.  

Daarnaast onderscheiden de advocaten van Pels Rijcken zich door een zeer omvangrijk en hoogwaardige procespraktijk. De landsadvocaat en zijn collega's vertegenwoordigen de Rijksoverheid jaarlijks in meer dan duizend zaken. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat er binnen de praktijk een collectief geheugen wordt opgebouwd op het gebied van de juridische vragen waarmee de Rijksoverheid wordt geconfronteerd. Een bron van inzicht voor de Rijksoverheid.

Aanbeveligingen

  • "Pels Rijcken has an outstanding reputation for advising clients from the public sector." - Chambers Europe, 2024
  • "Pels Rijcken is one of the go-to firms for government-related mandates, with a sound understanding of the political interests involved." - Chambers Europe, 2024