Home Mensen Nina Bontje

Nina Bontje

Advocaat • partner

Nina Bontje werkt sinds 2014 als advocaat bij Pels Rijcken. De focus van haar praktijk ligt op vraagstukken rondom het verstrekken, verwerken en openbaar maken van (overheids)informatie. Nina heeft ruime ervaring met het adviseren en procederen over de toepassing van de Wet open overheid (Woo) en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en aanverwante regelingen. Voorts is Nina gespecialiseerd in het privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Zij richt zich daarbij op de volledige breedte van dit terrein: van het procederen over inzageverzoeken, tot het adviseren over de toelaatbaarheid van gegevensuitwisselingen en het beoordelen van de compliance van innovatieve projecten met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bijzondere gegevensbeschermingswetgeving.

Nina studeerde aan de Universiteit Utrecht, waar zij twee bachelors en de juridische onderzoeksmaster cum laude afrondde. Nina publiceert geregeld. Zo is zij co-auteur van de jaarlijkse Kroniek openbaarheid en behoorlijkheid in het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht en annoteert zij met enige regelmaat uitspraken. Daarnaast treedt zij op als gastdocent voor onder andere het Studiecentrum Rechtspleging. Nina is bestuurslid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR).