Home Expertise Privacy

Privacy

Privacy en gegevensbescherming zijn in de huidige (digitale) samenleving van cruciaal belang. Bedrijven en overheden verzamelen, bewaren en verstrekken elkaar op grote schaal persoonsgegevens. De wetgeving die deze verwerkingen beheerst is complex. Niet alleen moet rekening worden gehouden met de Wet bescherming persoonsgegevens of specifieke, sectorwetgeving, maar ook met allerlei Europese wetgeving.

AVG

In mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). Bedrijven en overheden zullen vanaf dat moment aan strenge verplichtingen moeten voldoen. Inmiddels zijn wij nauw betrokken bij diverse projecten om organisaties AVG-proof te maken. De privacyadvocaten van Pels Rijcken adviseren u welke wijzigingen uw organisatie moet doorvoeren om te voldoen aan de AVG. Ook voor het opstellen van (bewerkers)overeenkomsten en het ontwikkelen van privacybeleid kunt u bij ons terecht. Wij helpen u privacy en gegevensbescherming een plaats te geven binnen uw organisatie.

De rol van privacy in nieuwe technologieën

Het privacyrecht is constant in ontwikkeling. Nieuwe technologieën - zoals big data, cloud-computing en blockchain - leiden tot nieuwe privacyvraagstukken. Ons privacyteam volgt de digitalisering en de technologische ontwikkelingen op de voet. Wij adviseren overheden en bedrijven hoe zij bij de inzet van deze nieuwe technologieën de privacy van burgers of klanten kunnen waarborgen.

Privacy Impact Assessments

Ook voeren wij geregeld Privacy Impact Assessments (PIA's) uit. Onze privacyexperts brengen bij een PIA de juridische knelpunten en risico's van de beoogde verwerking in kaart en stellen in samenspraak met de cliënt oplossingen voor. Hiermee worden privacy-inbreuken vroegtijdig onderkend en kunnen ze worden voorkomen. Met de AVG zal een PIA in bepaalde gevallen verplicht zijn, bijvoorbeeld in geval van grootschalige verwerking van medische gegevens of profilering.

Privacyadvocaten en meldplicht datalekken

Het privacyteam van Pels Rijcken is gespecialiseerd in het adviseren en procederen op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Wij beperken ons daarbij niet tot de Wbp en de AVG. Onze privacyexperts hebben ruime ervaring met vraagstukken over verwerking van medische gegevens, fiscale gegevens en politie en justitiële gegevens. U kunt ons inschakelen voor advies, maar ook voor procesvertegenwoordiging. Onze privacyadvocaten staan regelmatig organisaties bij in geschillen over privacy of gegevensbescherming. Hierbij kan worden gedacht aan geschillen over inzageverzoeken, (onrechtmatige) gegevensverstrekkingen of bewerkersovereenkomsten.

Aanbevelingen

  • "Pels Rijcken has managed to build a top tier practice in data protection over the last couple of years that is particular know for its excellent knowledge and experience in the public sector." - The Legal 500, 2024
  • "Pels Rijcken is a stand-out firm for data protection and privacy, with broad coverage including litigation and advising on technologies including artificial intelligence. The practice is known for its skills in advising clients within the public sector but also excels in advising private sector clients." - The Legal 500, 2024
  • "Pels Rijcken's lawyers have thorough knowledge and links to the academic world that we appreciate." - Chambers Europe, 2024
  • "The team are easy to work with, know the public sector very well, and are always nice to work with."  - Chambers Europe, 2024
  • "Pels Rijcken's team are up to date, quick, spot on and have an eye for the necessary details." - Chambers Europe 2023
  • "The team are able to consider the wider picture in matters." - Chambers Europe 2023