Home Mensen Stijn Visch

Stijn Visch

Advocaat

Stijn Visch is sinds 2017 advocaat. Hij procedeert en adviseert over uiteenlopende bestuursrechtelijke vraagstukken, met focus op financieel-economische thema's.

Zijn werkzaamheden liggen voornamelijk op het terrein van handhavingsrecht, bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht en subsidierecht. Hij staat onder meer de Staat, (decentrale) bestuursorganen en toezichthouders bij, zowel in bestuursrechtelijke als civielrechtelijke procedures. Daarnaast houdt Stijn zich bezig met de juridische inrichting van het openbaar bestuur en andere staatsrechtelijke vraagstukken.

Stijn heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens zijn studie liep hij onder meer stage bij de Attorney General in Washington DC. Eerder werkte Stijn als advocaat bij AKD.