Home Expertise Subsidies/geld

Subsidies/geld

Publiek geld is één van de belangrijkste instrumenten voor overheden om hun beleidsdoelstellingen te realiseren. Met subsidies en uitkeringen stimuleren zij gewenste maatschappelijke, technologische of innovatieve ontwikkelingen óf vergroten zij het welzijn van hun inwoners.

Het verstrekken van publieke middelen én de verantwoording van de inzet ervan, is gebonden aan een groot aantal juridische spelregels. Dat komt doordat de verstrekking en de besteding van dat geld democratisch gelegitimeerd, doelmatig, rechtmatig en controleerbaar moet zijn. Als geld wordt uitgegeven aan activiteiten waarvoor het niet bedoeld is, kan de overheid het geld terugvorderen – zo nodig met dwangmiddelen.

Verstrekken

De verstrekking van publieke middelen, de controle op de besteding ervan, en de eventuele terugvordering roepen heel wat vragen op. Zoals: kan een bestuursorgaan de verstrekking van publiek geld overlaten aan een op afstand geplaatst fonds? Zo ja, waar moet je dan rekening mee houden? Welke innovatieve wegen zijn er om schaarse overheidsmiddelen zo efficiënt mogelijk in te zetten? Is dat via het verstrekken van een garantie of een lening, zodat het beschikbare budget revolveert en dus herhaaldelijk kan worden ingezet? Hoe geef je dat juridisch vorm in een subsidieregeling, -beschikking en bijbehorende uitvoeringsovereenkomsten?

Verdelen

Wat is een efficiënte, juridisch verantwoorde manier om een schaars budget aan publieke middelen te verdelen? Hoe bepaal ik mijn keuze voor een verdeelmechanisme (tender of ‘first come – first serve’)? Hoe zorgt de overheid voor een eerlijke, zorgvuldige en transparante verdeling van subsidies? Wat is, met het oog op een adequate procesvoering, een passende en efficiënte mate van openbaarheid tijdens de aanvraagfase, de bezwaarfase en beroepsfase?

Welke stappen moet een bestuursorgaan zetten als het – bijvoorbeeld in verband met veranderde (politieke) inzichten – op zorgvuldige en kostenefficiënte wijze een lopende subsidierelatie wenst te beëindigen?

Terugvorderen

Wat zijn de mogelijkheden voor een bestuursorgaan om onjuist verantwoorde en/of onjuist bestede publieke middelen terug te vorderen? Welke ruimte is er voor verrekening? En hoe moet worden gehandeld als vrijwillige terugbetaling achterwege blijft en er dus incassomaatregelen nodig zijn? Welke acties zijn nodig om te voorkomen dat publiek geld wordt weggesluisd, voordat de incassoprocedure is afgerond? Hoe kunnen (decentrale) overheden kritische vragen van de eigen accountant of rekenkamer voorkomen en – als ze toch worden gesteld – op een deugdelijke manier beantwoorden?

Ons team van specialisten helpt

Met een team van ervaren experts in het bestuursrecht, subsidierecht en het privaatrecht is Pels Rijcken in staat om u bij te staan. Zo helpt ons team u om tot een praktische en juridisch robuuste inrichting van een subsidiestelsel te komen. Een waarmee u uw beleidsmatige doelstellingen kunt realiseren. Wij helpen u met raad en daad bij vraagstukken en procedures rondom alle fasen van het subsidieproces. Vanaf het eerste moment van gedachtevorming over de inrichting van een subsidiestelsel, ontwerp van de procedures, het opstellen van concrete regelingen en protocollen. Daarnaast staan wij overheden graag bij in discussies en geschillen over deze thema’s, van verlening tot de incasso van teruggevorderde subsidiegelden of verjaringskwesties.