Home Mensen Marleen Botman

Marleen Botman

Advocaat • partner

Marleen Botman werkt sinds 2018 bij Pels Rijcken. Zij heeft ruime kennis en ervaring met zowel het Europese recht als het staats- en bestuursrecht. Marleen is specialist als het gaat om de doorwerking van het Europese recht in de nationale context, zoals toetsing van regelgeving aan Europese richtlijnen en verordeningen, de interne markt of het staatssteunrecht. Zij is een autoriteit op het gebied van de Europese Dienstenrichtlijn 2006/123/EG en de verdeling van schaarse rechten. In haar praktijk adviseert zij ministeries, toezichthouders en decentrale overheden. Marleen vertegenwoordigt hen bovendien in zowel civiele als bestuursrechtelijke procedures.

Marleen studeerde staats- en bestuursrecht en strafrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Voordat Marleen in 2018 de overstap maakte naar Pels Rijcken, werkte zij in de advocatuur, de rechterlijke macht en de wetenschap. In 2015 promoveerde zij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op de implementatie van de Europese Dienstenrichtlijn in Nederland. Aan deze universiteit is zij nog altijd als onderzoeker verbonden bij het onderzoekscentrum ‘Centre for Public contract law & Governance’. Marleen publiceert regelmatig artikelen in vakbladen en treedt op als (gast)docent. 

Aanbevelingen

  • "Marleen Botman has excellent knowledge of distribution of exclusive rights." - The Legal 500, 2024
  • Recommended for EU and competition - The Legal 500, 2024