Home Expertise Europees en mededingingsrecht

Europees en mededingingsrecht

Europees Recht is vandaag de dag een vast onderdeel van de rechtspraktijk. Bijna iedere zaak kent een Europees randje, of het nu over vastgoed, migratie of procesrecht gaat.

Het recht van de Europese Unie ('Unierecht') is voor alle overheden en ondernemingen van belang. Steeds vaker heeft het niet-naleven van Europese regelgeving belangrijke financiële en politiek-bestuurlijke consequenties. Bijvoorbeeld: een subsidie moet worden terugbetaald, een overeenkomst is nietig, of een ministriële regeling kan niet worden gehandhaafd. Met als gevolg dat alle gemaakte afspraken binnen een project moeten worden teruggedraaid.

Pels Rijcken heeft de specialisten in huis die het overzicht hebben over dit snel groeiende terrein. Wij hebben ruime ervaring met procedures bij de Europese Commissie en het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dit onderscheidt ons van sectorspecialisten die zich beperken tot deelterreinen van het Unierecht. Onze specialisten zijn bij uitstek in staat praktijkgericht te adviseren over de toepassing van regelgeving op een concrete zaak en een weloverwogen risico-inschatting te maken.

Wij treden regelmatig op bij de bestuursrechter en de burgerlijke rechter in procedures met Europeesrechtelijke geschilpunten. Dat varieert van vervoersconcessies tot voedselveiligheid. Pels Rijcken heeft een indrukwekkend track record van zaken waarin de rechter wetgeving of besluiten toetst aan de Europese verdragsregels, zoals het vrij verkeer van diensten of het vrij kapitaalverkeer.

In de adviespraktijk zijn mededinging, staatssteun en interne markt de zwaartepunten. Onze mededingingspraktijk omvat ook de Wet markt en overheid. De staatssteunpraktijk maakt een sterke groei door. Ons staatssteunteam adviseert onder meer over subsidieverlening, (revolverende) fondsen, gebiedsontwikkeling, overheidsdeelnemingen of steun voor duurzame en innovatieve projecten. Een terugkerend thema is hoe publieke belangen binnen de staatssteunkaders een plaats kunnen krijgen.

Onze aanpak is steeds gericht op het aandragen van concrete oplossingen. Graag brengen we met u in kaart waar precies behoefte aan bestaat. Soms is een quickscan of een PowerPoint genoeg. Andere zaken vragen om een diepgaand advies, bijvoorbeeld als nieuwe rechtsvragen aan de orde zijn. Als veel partijen betrokken zijn, kan een handreiking of een helpdesk uitkomst bieden. In alle gevallen staat de samenwerking met u voorop.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het Europees recht? Schrijf u dan in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief.

Aanbevelingen

 • “The work of Pels Rijcken is very good.” - Chambers Europe, 2024
 • “The team is extremely responsive.” - Chambers Europe, 2024
 • "The firm has extensive knowledge in competition matters but also in government policy." - Chambers Europe, 2023
 • "The lawyers of Pels Rijcken are very competent in providing balanced legal advice but also show a good knowledge and awareness of the relevant non-legal context of the matter at hand." - Chambers Europe, 2023
 • "The team understands quickly what the scope of the request is and is responsive to deadlines." - Chambers Europe, 2023
 • "I was pleasantly surprised by the quick understanding of our problems." - Chambers Europe, 2023
 • "What makes the Pels Rijcken practice unique is that their expertise extends to all areas that are important for the high legal risk political fields in which their advice is needed. The team is always ready to go, friendly and to the point, even in situations where that is almost impossible. A unique character is that they approach issues from different angles, sketching scenarios with different risk factors, always keeping the client in full focus." - The Legal 500, 2023
 • "What makes the lawyers of Pels stand out is that they understand the playing field beyond the legal parameters that define it legally. The lawyers are capable to internalise the day to day issues that we have to deal with making their advice applicable." - The Legal 500, 2023
 • "The individual lawyers all have superior knowledge in their respective areas of expertise." - The Legal 500, 2023
 • "Pels Rijcken is widely-recognised for its strength in court litigation involving a wide range of EU and competition issues." - The Legal 500, 2022
 • "Dedicated and well-informed team. Willingness to think a long while case develops." - The Legal 500, 2022
 • "The practice is unique because it has all the in-house expertise needed for providing full-service legal advice to the public sector. If necessary, a team of lawyers will be put together. The Pels Rijcken lawyers are also renowned for their expertise and have an excellent reputation in the academic field." - The Legal 500, 2022
 • "The team displays a hands-on mentality when it comes to advising the client. It doesn’t matter whether the case is complex or not. Every case gets the attention it needs. They carefully dissect the issues at hand and provide practical solutions." - The Legal 500, 2022