Home Mensen Edward Brans

Edward Brans

Advocaat • Counsel

Edward Brans werkt sinds 2002 als advocaat bij Pels Rijcken en is sinds 2020 bijzonder hoogleraar ‘Duurzaamheid en Milieuaansprakelijkheid’ aan de Universiteit Utrecht. Hij houdt zich bezig met het privaatrechtelijk en bestuursrechtelijk milieuaansprakelijkheidsrecht, waaronder handhaving bij milieu-incidenten en aansprakelijkheid vanwege onvoldoende toezicht en gebrekkige handhaving. Daarnaast verleent hij ondersteuning aan bedrijven en overheden bij klimaat- en energietransitie, zoals projecten gericht op het gebruik van bodemenergie (WKO en geothermie), CO2-afvang en -opslag (CCS) en de realisering van wateroverloopgebieden. Op het gebied van het milieurecht heeft Edward veel ervaring met dossiers waarin klimaatverandering, (bodem)verontreiniging, verontreiniging door schepen, asbest, luchtkwaliteit, afvalstoffen en circulaire economie een rol spelen. Hij behandelde een aantal dossiers die hebben geleid tot veel besproken uitspraken, zoals Staat/Urgenda, Staat/Milieudefensie (luchtkwaliteit), Q-koorts, asbestbrand Westland en Chemie-Pack.

Edward studeerde burgerlijk recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij ook promoveerde. Edward was universitair docent privaatrecht aan onder meer de Vrije Universiteit Amsterdam en is inmiddels bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Hij is sinds een aantal jaren docent bij de Grotius-specialisatieopleiding omgevingsrecht. Edward publiceert regelmatig in wetenschappelijke- en vaktijdschriften en geeft geregeld lezingen. 

Aanbevelingen

  • "Edward Brans has a focus on climate change and energy transition matters in particular." - The Legal 500, 2024
  • Recommended for Energy - The Legal 500, 2024
  • Recommended for Energy: Regulatory - The Legal 500, 2023