Home Expertise Energierecht

Energierecht

Energievoorziening is de motor van onze economie. De roep om duurzaamheid, de toenemende globalisering en de komst van nieuwe toetreders creëren een spanningsveld dat vraagt om advocaten die weten hoe de hazen lopen. Pels Rijcken heeft een team van specialisten die de taal van energiesector spreken en weten wat er speelt op het gebied van het energierecht.

De energiesector beweegt zich óver de grenzen van traditionele rechtsgebieden, zoals bestuurs-, milieu-, mededingings- en contractenrecht. Het kader verandert voortdurend. Wat gisteren aanvaarde, energierechtelijke, praktijk was, kan vandaag achterhaald zijn en morgen zelfs verboden. Omgekeerd schept regelgeving die nog in de pijplijn zit op korte termijn nieuwe kansen, bijvoorbeeld bij het verwezenlijken van de energietransitie. De advocaten van Pels Rijcken volgen deze ontwikkelingen op de voet.

Ons Energieteam adviseert over vraagstukken in alle schakels van de energieketen. Enkele hoofdthema’s zijn: advies over energiecontracten, procedures over energieregulering en duurzame-energieprojecten (aardwarmte, WKO, warmtenetten, zon, wind, energieopslag).

Lees meer op onze pagina Energie.

Actueel - naslagwerk warmtewet en -regelgeving

Naslagwerk Warmtewet en -regelgeving, inclusief recente wetswijziging. Wilt u weten wat wijzigt? Vraag dan hier uw exemplaar van het naslagwerk aan.

Aanbevelingen

  • "The energy practice of Pels Rijcken is unique – they have up-to-date knowledge on all aspects of the changing and dynamic energy sector, which is super useful for clients." - The Legal 500, 2024
  • "Pels Rijcken has strong knowledge of various forms of energy on a large-scale, the increasingly complex market situation, and of energy transition and can assist us in all these areas as well as in contracts with other business parties." - The Legal 500, 2024
  • "The team at Pels Rijcken works quickly and effectively and communicates in a pleasant manner." - Chambers Europe, 2024
  • "Pels Rijcken has a lot of knowledge about the energy field. Their expertise is great, they anticipate new legislation coming in and adapt to it." - Chambers Europe, 2024
  • Top Ranked - Chambers Europe, 2023
  • Pels Rijcken has a specific focus on regulatory matters, advising key public sector clients, including central and local governments, on high-profile and often politically sensitive energy-related issues. - Chambers Europe, 2023
  • "The team is on top of the latest developments in energy law and is very capable of sharing this information with peers." - The Legal 500, 2023