Home Expertise Energierecht

Energierecht

Energievoorziening is de motor van onze economie. De roep om duurzaamheid, de toenemende globalisering en de komst van nieuwe toetreders creëren een spanningsveld dat vraagt om advocaten die weten hoe de hazen lopen. Pels Rijcken heeft een team van specialisten die de taal van energiesector spreken en weten wat er speelt op het gebied van het energierecht.

De energiesector beweegt zich óver de grenzen van traditionele rechtsgebieden, zoals bestuurs-, milieu-, mededingings- en contractenrecht. Het kader verandert voortdurend. Wat gisteren aanvaarde, energierechtelijke, praktijk was, kan vandaag achterhaald zijn en morgen zelfs verboden. Omgekeerd schept regelgeving die nog in de pijplijn zit op korte termijn nieuwe kansen, bijvoorbeeld bij het verwezenlijken van de energietransitie. De advocaten van Pels Rijcken volgen deze ontwikkelingen op de voet.

Ons Energieteam adviseert over vraagstukken in alle schakels van de energieketen. Enkele hoofdthema’s zijn: advies over energiecontracten, procedures over energieregulering en duurzame-energieprojecten (aardwarmte, WKO, warmtenetten, zon, wind, energieopslag).

Lees meer op onze pagina Energie.

Actueel - naslagwerk warmtewet en -regelgeving

Naslagwerk Warmtewet en -regelgeving, inclusief recente wetswijziging. Wilt u weten wat wijzigt? Vraag dan hier uw exemplaar van het naslagwerk aan.

Aanbevelingen

  • Top Ranked - Chambers Europe, 2023
  • Pels Rijcken has a specific focus on regulatory matters, advising key public sector clients, including central and local governments, on high-profile and often politically sensitive energy-related issues. - Chambers Europe, 2023
  • "The team is on top of the latest developments in energy law and is very capable of sharing this information with peers." - The Legal 500, 2023
  • "The team at Pels Rijcken is able to advise you promptly and at the highest service levels on the most complex energy law issues." - Chambers Europe, 2022
  • "One of the best firms with broad knowledge of the European and Dutch energy markets." - The Legal 500, 2022
  • "Pels Rijcken’s energy team is made up of specialists working in various sections of the office (e.g. real estate, spatial planning, competition law)."  - The Legal 500, 2022
  • "All have earned their spurs within this specific area of expertise, and all are considered to be key opinion leaders in this area." - The Legal 500, 2022
  • "The team is able to advise you promptly on the most complex energy law issues."  - The Legal 500, 2022
  • "The team is characterised by its very accessible “no-nonsense” attitude." - The Legal 500, 2022
  • "No academic drivel, no claptrap, but sound advice that you can put into practice immediately." - The Legal 500, 2022