Home Expertise Aansprakelijkheid, schade en verzekering

Aansprakelijkheid, schade en verzekering

Schadevergoedingsrecht en verzekeringsrecht

Wie is aansprakelijk? Voor welke schade? En is die schade verzekerd? Dit zijn vragen die de advocaten van het team ASV van Pels Rijcken feilloos en efficiënt kunnen beantwoorden.

Het team is onder meer betrokken geweest bij de afwikkeling van uiteenlopende claims, zoals die inzake de vuurwerkramp in Enschede, het vliegtuigongeval in Tripoli, de brand bij Chemie-Pack Moerdijk en de stroomstoring in de Bommelerwaard. Andere voorbeelden zijn de afhandeling van asbestclaims, het ruimen van het gezonken schip 'Baltic Ace', schade door geweigerde vergunningen of falend toezicht (duwbak Linda), en natuurlijk ook zaken van beroepsaansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid, verkeersaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid. Verzekeringsrecht is integraal onderdeel van de praktijk. Het team ASV heeft ruime expertise op het gebied van schadevergoedingsrecht. Discussies over de WACC en de valutadatum kennen voor Pels Rijcken geen geheimen. Het team werkt bovendien samen met gerenommeerde bedrijfseconomische adviseurs. Pels Rijcken werkt voor overheden en private partijen, waaronder verzekeraars en andere ondernemingen. De advocaten zijn gericht op waardetoevoeging voor de cliënt. Dat betekent dat de zaken zo veel mogelijk in overleg en onderhandelingen opgelost worden. En dat procederen ultimum remedium is. Overigens is procederen iets wat Pels Rijcken als geen ander kantoor in Nederland kan.