Home Expertise Openbare orde en ondermijning

Openbare orde en ondermijning

Helpdesk Openbare orde en ondermijning: 070-515 3476

Openbare orde en ondermijning zijn thema's waar de overheid dagelijks mee te maken heeft. Hoe kan een aangekondigde demonstratie in goede banen worden geleid of in het uiterste geval worden verboden? Welke maatregelen kun je inzetten bij risicovolle evenementen? Met welke instrumenten kun je optreden tegen acute of dreigende verstoringen van de openbare orde?

Directe bedreiging voor openbare orde

Soms gaan deze onderwerpen ook hand in hand. Bij ondermijning gaat het niet meer alleen om de traditionele vermenging van de onderwereld en bovenwereld in branches die daar gevoelig voor zijn, zoals coffeeshops en seksinrichtingen. Het kan ook gaan om gebruik van woningen of loodsen voor criminele activiteiten. Of winkels en horecazaken, die een rol spelen bij het witwassen van crimineel geld of drugshandel. Denk ook aan thuisprostitutie, waardoor mensenhandel zich onttrekt aan het zicht van politie en gemeente. Het is geen zaak meer voor politie en justitie alleen. Ondermijnende criminaliteit kan een directe bedreiging voor de openbare orde en het leefklimaat vormen en vraagt om assertief optreden van het bestuur. Een integrale aanpak is nodig om ervoor te zorgen dat het probleem zich niet verplaatst.

Maatwerk

De advocaten van Pels Rijcken adviseren en procederen regelmatig over de inzet van het brede palet aan instrumenten van het lokale en regionale bestuur. Met onze kennis en ervaring leveren wij samen met u maatwerk. Denk hierbij aan de toepassing van de Wet Bibob of de sluiting van woningen en bedrijfspanden op grond van de Gemeentewet, de Opiumwet of de APV. Soms is een gebiedsgerichte aanpak nodig. Acute situaties kunnen vragen om het opleggen van een (gebieds)aanwijzing of de inzet van een bijzondere (nood)bevoegdheid van de burgemeester.

Wij denken graag met u mee over uitvoerbare maatregelen op korte én lange termijn. Zijn uw verordeningen nog up to date? Misschien kunnen vergunningstelsels of subsidieregelingen beter worden afgestemd op (nieuwe) gevoelige branches of gebieden. En strookt uw handhavingsbeleid nog wel met de laatste inzichten? Pels Rijken brengt het recht naar uw praktijk.

Bij Pels Rijcken kunt u ook terecht met vragen over:

  • Integriteit binnen het openbaar bestuur;
  • Terrorismebestrijding;
  • Gebiedsaanwijzingen en –verboden;
  • Wet tijdelijk huisverbod;
  • Gegevensuitwisseling.

Helpdesk Openbare orde en ondermijning: 070 5153 476

Wilt u sparren of brainstormen over de aanpak van ondermijnende activiteiten in uw regio? Of over een (dreigende) verstoring van de openbare orde? Speciaal voor overheden heeft Pels Rijcken de helpdesk Openbare orde en Ondermijning. Hier kunt u terecht met uw vragen over bescherming van de openbare orde en veiligheid in uw regio. Ons team van gespecialiseerde advocaten staat u graag te woord. Geheel vrijblijvend wisselen wij met u van gedachten over een concrete vraag. Wij streven naar een kort en praktisch mondeling advies, waarmee u direct verder kunt. Er zijn geen kosten verbonden aan onze adviezen via de helpdesk. Uw contactpersoon voor de helpdesk is Irene van der Heijden. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 070-5153 476. Zo nodig verwijst zij u door naar een van onze andere gespecialiseerde advocaten.