Home Mensen Marije Batting

Marije Batting

Advocaat • partner

Marije Batting werkt sinds 2007 als advocaat bestuursrecht bij Pels Rijcken. Sinds 2017 is zij als partner aan kantoor verbonden. Haar praktijk is gericht op het bijstaan en adviseren van overheden. De inhoud staat hierbij voorop, maar wel altijd vanuit een praktische insteek; een gedegen juridische analyse én strategisch meedenken. Haar expertise ligt op het terrein van toezicht en handhaving, het tuchtrecht en regulering met een focus op de financiële sector en de gezondheidszorg. In de financiële sector richt zij zich met name op de accountancy. Zij staat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) veelvuldig bij in tuchtrechtelijke procedures tegen accountants en voert bestuursrechtelijke procedures over de Wet toezicht accountantsorganisaties. Binnen de sector Zorg houdt zij zich met name bezig met kwaliteit van zorg (Wkkgz) en geneesmiddelen (toelating, geneesmiddelenvergoedingssysteem en geneesmiddelenprijzen). Ook voert Marije, als vaste advocaat van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), procedures op het terrein van levensmiddelenrecht en dierenwelzijn.

Marije studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen Pels Rijcken is zij samen met Arnoud Boorsma verantwoordelijk voor de brede toezicht- en handhavingspraktijk van het kantoor. Marije is vaste auteur van de kroniek Handhaving in het NTB en lid van de redactie van het Tijdschrift voor Toezicht. Daarnaast is zij auteur van de jaarlijkse Kroniek rechtspraak bestuursrecht in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht. Marije is lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR), de Vereniging voor Gezondheidsrecht en de Vereniging Farma en recht.

Aanbevelingen

  • "Marije Batting is always up to date on legal developments and has the ability to think along and understand things not only in a strategic but also in a political way. Marije is very good at evaluating situations in a very critical/accurate manner. She is very approachable and always available. She always makes sure her clients receive the needed help and support and also provides the best outcomes possible." - The Legal 500, 2024
  • Recommended for Healthcare and life sciences - The Legal 500, 2024
  • "Marije Batting is very good at what she is doing. She is always up to date on legal developments and understands things not only in a strategic but also in a political way. Marije is very good at evaluating situations in a very critical/accurate manner. She is very approachable and always available. She always makes sure her clients receive the needed help and support and also provides the best outcomes possible." - The Legal 500, 2023
  • "Marije Batting is a skilled professional. Marije is are very punctual, meets her deadlines and is approachable." - The Legal 500, 2023