Home Mensen Cécile Bitter

Cécile Bitter

Advocaat • partner

Cécile Bitter is sinds 2015 de plaatsvervangend landsadvocaat. Zij staat de overheid in het bijzonder bij in allerlei kwesties die samenhangen met strafvorderlijk optreden, internationaal strafrecht en penitentiair recht. Zij is daarnaast actief op het terrein van het bestuursrecht en het grensvlak strafrecht-bestuursrecht, vooral privacy en gegevensuitwisseling, Bibob en toezicht en handhaving. Cécile heeft veel proceservaring, en kan snel en onder druk werken. Daarbij is zij gewend rekening te houden met politieke implicaties van besluiten of standpunten. Soms draagt Cécile mediation aan als alternatieve geschiloplossing. Zij adviseert cliënten ook over hun rol in een mediationtraject. Cécile heeft een bijzondere liefde voor taal.

Cécile studeerde Nederlands recht en Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht.  Van 2012 tot begin 2021 was zij voorzitter van de partnervergadering.