Home Expertise Rechtshandhaving en strafrecht

Rechtshandhaving en strafrecht

Media en samenleving volgen de overheid op de voet als er wordt opgetreden, maar ook als de overheid zich juist terughoudend opstelt. De specialisten van Pels Rijcken zijn zich hiervan bewust. Met name op het grensvlak van het strafrecht, het civiele recht en het bestuursrecht beschikken zij over bijzondere deskundigheid en ervaring.

Pels Rijcken adviseert en procedeert over schadevergoeding na strafvorderlijk optreden, (strafvorderlijk) beslag en ontneming, internationale rechtshulp, gegevensuitwisseling, het EVRM en tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen.

Vaste cliënten zijn onder meer: het ministerie van Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie, de Dienst Justitiële Inrichtingen, het Centraal Justitieel Incassobureau en de Raad voor de Kinderbescherming.

In 2018 is een samenwerking aangegaan met oud-kantoorgenoot en nu hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit Marianne Hirsch Ballin.