Home Expertise Cybersecurity

Cybersecurity

Cybersecurity voor overheden en bedrijven

Cybercrime is hard op weg om een van de grootste uitdagingen te worden voor overheden en bedrijven. Elke dag wordt de lijst van gehackte overheden en bedrijven langer en steeds is de reputatieschade groot.

De AIVD noemt digitale spionage met economisch motief in het jaarverslag 2016 "een bron van zorg" en gaat daarnaast in op diverse gevallen waarin cybercrime heeft geleid tot sabotage van vitale processen of het toebrengen van fysieke en politieke schade.

Als  cybersecurity nog niet hoog op uw agenda stond als bedrijf of overheid, dan zal dat na de wereldwijde aanval met gijzelingssoftware van mei 2017 waarschijnlijk wel het geval zijn. Het voorkomen van en adequaat handelen bij cyberincidenten wordt daarmee een prioriteit.

Wij adviseren u graag over de juridische maatregelen die u kunt nemen om de kans van een geslaagde cyberaanval te verkleinen en, mocht een aanval toch plaats vinden, bij het beperken van de impact daarvan. Ons Cybersecurity Team bestaat uit specialisten op het gebied van het privacyrecht, aanbestedingsrecht, ICT-contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en strafrecht.

Het Cybersecurity Team adviseert over de manier waarop u in uw aanbesteding en contractering de kans beperkt dat ongewenste partijen zeggenschap krijgen over uw ICT-infrastructuur. Ook helpt het team u graag bij de implementatie van wet- en regelgeving op het terrein van cybersecurity, zoals de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity.

Het Cybersecurity Team staat ook voor u klaar als uw organisatie toch wordt getroffen door een cyberaanval. Samen met andere interne en externe adviseurs zorgen wij ervoor dat de impact van de cyberaanval zo veel mogelijk beperkt wordt. Snelheid en doeltreffendheid staan daarbij voorop. Wij helpen u naast de meer praktische stappen die ondernomen moeten worden met alle juridische aspecten waarmee uw organisatie bij een cyberaanval te maken heeft.  Voorbeelden zijn het inventariseren of een incident consequenties heeft voor contracten die u met derden gesloten heeft en het doen van meldingen aan de Autoriteit Persoonsgegevens, de Autoriteit Financiële Markten en in de toekomst eventueel het NCSC. Als de cyberaanval tenslotte achter de rug is, wilt u wellicht onderzoeken hoe u geleden schade kunt verhalen.

Heeft u vragen over hoe te handelen voor, tijdens of na een cyberaanval? Neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek.

Voor meer informatie over digitalisering of over meldplichten, kijk op onze sites over digitale transformatie en privacy.