Home Mensen Lianne Barnhoorn

Lianne Barnhoorn

Senior advocaat

Lianne Barnhoorn is sinds 2014 advocaat bij Pels Rijcken. Zij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht. De energietransitie is hét centrale thema in haar praktijk. Dag in dag uit spant Lianne zich in om grote windparken en zonneweiden van de grond te krijgen. Recente voorbeelden? Windpark A16, windpark Zeewolde en windpark Bijvanck. Complexe, technische projecten zijn bij Lianne in goede handen. Zij kan de techniek als geen ander vertalen naar de juridische werkelijkheid. Zij is daarom van grote meerwaarde bij zaken over gezoneerde industrieterreinen, geluidverkaveling, hogere waardenprocedures en ingewikkelde omgevingsvergunningen ‘milieu’. Ook adviseert en procedeert Lianne over bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte, bijvoorbeeld over de herontwikkeling van het Hembrugterrein in Zaandam. Daardoor doet zij, nu al, ervaring op met de systematiek van de Omgevingswet.

Lianne rondde haar master staats- en bestuursrecht (met een accent op het omgevingsrecht) cum laude af. Zij studeerde een half jaar in San Francisco. Lianne publiceert regelmatig op Blog Omgevingsrecht en op Blog Klimaat en Energie. Daarnaast is zij redactielid van het tijdschrift Jurisprudentie voor Gemeenten (JG). Lianne is lid van de Vereniging voor Milieurecht (VMR) en de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR).

Aanbevelingen

  • "Lianne Barnhoorn 's practice centres on energy transition issues." - The Legal 500, 2024
  • Ranked as Rising Star for Energy - The Legal 500, 2024
  • Rising Star for Energy: Regulatory - The Legal 500, 2023