Home Mensen Katrien Winterink

Katrien Winterink

Advocaat • Counsel

Katrien Winterink werkt sinds 2009 als advocaat bij Pels Rijcken. Katrien is gespecialiseerd in het milieurecht. Zij richt zich met name op het milieuaansprakelijkheidsrecht, milieuhandhaving en bodemrecht. Katrien heeft diverse overheden bijgestaan bij de juridische afhandeling van grote milieurampen die zich in Nederland hebben voorgedaan, zoals de brand bij Chemie-Pack waarbij een grote hoeveelheid chemicaliën in het milieu terecht kwam en de asbestbranden in Roermond en Wateringen. Ook is Katrien gespecialiseerd in het overheidsaansprakelijkheidsrecht in algemene zin. Zij staat gemeenten, provincies en rijksoverheden bij in aansprakelijkheidsprocedures die zich bevinden op het snijvlak van het civiele recht en het bestuursrecht. Katrien haar kennis van zowel het civiele recht als het bestuursrecht komt daarbij goed van pas. Zij is in staat om complexe dossiers snel te doorgronden en heeft daarbij oog voor alle betrokken belangen.

Katrien studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden, waar zij haar master civiel recht cum laude afrondde. Naast haar werkzaamheden bij Pels Rijcken is Katrien docent bodemrecht bij Geoplan. Katrien is medeauteur van het boek ‘Bodemsanering in juridisch perspectief’ en mede-ontwikkelaar van de Calamiteitenapp. Ook is Katrien lid van de Vereniging van Milieurecht Advocaten (VMA).