Home Kennis Eén uniform overtredersbegrip in het bestuursrecht? De conclusie van A-G Wattel nader beschouwd

Eén uniform overtredersbegrip in het bestuursrecht? De conclusie van A-G Wattel nader beschouwd

23 mei 2023
Carola de Rond
en
Wouter Poot
Op 15 februari jl. verscheen de conclusie van staatsraad advocaat-generaal P.J. Wattel (Wattel), een conclusie waar menig handhavingsjurist naar heeft uitgekeken. Wattel was door de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) gevraagd om een conclusie te nemen over de invulling van het begrip ‘overtreder’ in het bestuursrecht ten opzichte van het begrip ‘functioneel daderschap’ in het strafrecht. Hij concludeert dat er ‘licht zit’ tussen de invulling van deze begrippen en dat dit niet strookt met de bedoeling van de wetgever om één uniform overtredersbegrip te hanteren.

Het volgen van deze conclusie kan behoorlijke consequenties hebben voor de handhaving van het bestuursrecht. In deze notenkraker vatten wij eerst de belangrijkste onderdelen van de conclusie samen. Daarna gaan wij in op de mogelijke consequenties voor de toezicht- en handhavingspraktijk als deze conclusie wordt gevolgd. Tot besluit staan we stil bij de bestuursrechtelijke context waarin deze conclusie kan worden geplaatst.

Eén uniform overtredersbegrip in het bestuursrecht?

Auteurs: C. de Rond en W.J. Poot - Bron: TvT 2023, nr. 1, p. 53-56
Downloaden