Home Mensen Carola de Rond

Carola de Rond

Senior advocaat

Carola de Rond is sinds 2010 advocaat en werkt sinds 2016 bij Pels Rijcken. Zij is gespecialiseerd in het bestuursrecht, waarbij zij zich met name richt op toezicht en handhaving, met een focus op de financiële sector. Carola staat cliënten, vooral toezichthouders, bij in procedures die worden gevoerd over door hen genomen handhavingsbesluiten.

Carola studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook behaalde zij daar haar bachelor internationale organisaties en internationale betrekkingen. De Grotiusopleiding onderneming en aansprakelijkheid rondde zij met goed gevolg af. Carola werkte eerder bij Houthoff, waar zij zich bezighield met financieel toezicht en verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Zij publiceert regelmatig in de vakbladen en blogt op Blog Bestuursrecht over bestuursrechtelijke aangelegenheden.