Home Mensen Wouter Poot

Wouter Poot

Advocaat

Wouter Poot is sinds 2023 advocaat bij Pels Rijcken. Binnen de sectie Bestuursrecht behandelt hij zaken op het terrein van het (algemeen) bestuursrecht. Wouter legt zich met name toe op toezicht en handhaving, met een focus op de financiële sector. Hij staat toezichthouders bij in procedures die worden gevoerd over door hen genomen handhavingsbesluiten en adviseert regelmatig over handhavingsvraagstukken

Wouter rondde zijn masterstudie Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden cum laude af. Daarnaast volgde hij de bachelor Geschiedenis aan dezelfde universiteit. Tijdens zijn studie was Wouter student-medewerker bij Pels Rijcken. Wouter is lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) en de Vereniging voor Financieel Recht (VvFR).