Home Mensen Reimer Veldhuis

Reimer Veldhuis

Advocaat • partner

Reimer Veldhuis treedt als landsadvocaat veelvuldig op voor de Staat der Nederlanden in aansprekende procedures en adviseert in juridische kwesties die beleidsmatig of politiek gevoelig zijn. Reimer is op voordracht van de Minister van Justitie en Veiligheid sinds 1 september 2018 Landsadvocaat. Naast de landspraktijk treedt hij ook op voor publiekrechtelijke toezichthouders, provincies en gemeenten. Reimer heeft een brede kennis van het civiele recht, bestuursrecht en het strafrecht.

Door zijn optreden voor overheden op uiteenlopend terrein heeft hij begrip en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Bijzondere expertise heeft Reimer op het terrein van de overheidsaansprakelijkheid, bestuursrechtelijke toezicht en handhaving en de civiele aspecten van de strafrechtspleging. Reimer geeft leiding aan de sector Centrale Overheid van Pels Rijcken, waarbinnen een groot aantal advocaten en andere kantoorgenoten samenwerkt met de verschillende ministeries van de Rijksoverheid.

Reimer studeerde staats- en bestuursrecht (cum laude) en geschiedenis van de internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht en nam deel aan de internationale masterclass mensenrechten 'Humanity in Action' in samenwerking met het Fulbright Center. Reimer publiceert met regelmaat in vakbladen. Daarnaast treedt hij op als spreker op congressen en als (gast)docent, ook binnen de Rijksoverheid en, als alumnus, aan de Universiteit Utrecht.

Aanbevelingen

  • Unique knowledge of governmental issues. Reimer Veldhuis is making an outstanding name for himself.”, Legal 500, 2021
  • Recommended lawyer, Legal 500, 2021