Home Expertise Belastingrecht

Belastingrecht

Het Belastingrecht beslaat het gehele fiscale recht, waaronder het materiële belastingrecht, het belastingprocesrecht en het invorderingsrecht. Daarbij gaat het zowel om rijksbelastingen als om heffingen van lagere overheden.

Het team specialisten van Pels Rijcken heeft alle kennis in huis voor diverse belastingzaken. We werken met name voor het ministerie van Financiën, de Belastingdienst, gemeenten en provincies.

Ons team adviseert veelal in belastingzaken die door hun inhoud of belangen geen alledaags karakter hebben. Zaken vertonen geregeld raakvlakken met andere rechtsgebieden, zoals het (overheids)privaatrecht en het algemene bestuursrecht. Dat betekent dat wij niet alleen bij de belastingrechter optreden, maar ook bij de gewone bestuursrechter en de burgerlijke rechter als procedures raakvlakken hebben met het belastingrecht.

Hoge Raad

Pels Rijcken beschikt bovendien over bijzondere ervaring in procesvoering bij de Hoge Raad. Wij vertegenwoordigen regelmatig het ministerie van Financiën in cassatieprocedures op het terrein van het invorderingsrecht en in rijksbelastingzaken. Ook treden wij in cassatie op voor gemeenten, zoals bij de heffing van leges of complexe waarderingskwesties in het kader van de Wet WOZ. Wij denken ook mee in zaken die cliënten of andere professionals zelf behandelen, bijvoorbeeld in de vorm van een second opinion.

Ons brede werkterrein is terug te zien in de samenstelling van het team. Advocaten met verschillende expertises zijn onderdeel van het team Belastingrecht, zoals advocaten-belastingkundigen en specialisten in het civiel- en bestuursrecht en het Europees recht. Daarnaast beschikt Pels Rijcken over specialisten in omzetbelasting- en overdrachtsbelastingproblematiek van vastgoedtransacties.