Home Mensen Mathijs Peters

Mathijs Peters

Advocaat

Mathijs Peters werkt sinds 2020 als advocaat bij Pels Rijcken. Hij adviseert en procedeert zowel privaat- als bestuursrechtelijk op het gebied van milieu(aansprakelijkheids)recht. Mathijs interesseert zich in het bijzonder voor de toepassing van mensenrechten op milieuzaken, handhaving en kostenverhaal bij milieuverontreiniging, scheepsongevallen, het internationaal milieurecht en de energietransitie.

Mathijs studeerde aan de Universiteit Leiden en het Graduate Institute of International and Development Studies in Genève. Hij voltooide de bachelors rechtsgeleerdheid en fiscaal recht en volgde extracurriculaire vakken in duurzame ontwikkeling.  Hij schreef zijn masterscriptie over het internationaal publiekrecht.