Home Expertise Tuchtrecht

Tuchtrecht

Het tuchtrecht staat in toenemende mate in de belangstelling. Onze maatschappij heeft behoefte om degenen die in het maatschappelijk verkeer een bijzondere taak hebben, publiekelijk ter verantwoording te roepen als zij onbehoorlijk handelen. De roep om gebruik te maken van dit instrument neemt dan ook toe. De invoering van het tuchtrecht in de jeugdzorg en voor bankiers zijn enkele voorbeelden van deze ontwikkeling.

Alle beroepsgroepen

Pels Rijcken is expert op het gebied van het tuchtrecht. Onze deskundigheid bestrijkt het tuchtrecht voor alle beroepsgroepen. Van arts tot notaris tot accountant. Het tuchtrecht kent voor ons geen geheimen. In de advisering van beroepsorganisaties over de inrichting van het tuchtrecht maken wij dan ook gebruik van onze kennis van de verschillende tuchtrechtelijke regelingen.

Helder verhaal

Voor de democratische legitimiteit van een beroepsorganisatie of toezichthouder is het van groot belang dat de maatschappij begrijpt waarom het nodig is op te treden tegen een beroepsbeoefenaar. Wij zien het tijdens een tuchtprocedure als onze taak om de vaak lastige beroepsregelgeving te vertalen naar een helder verhaal. Elke tuchtrechter heeft daar behoefte aan. Bovendien begrijpen wij als geen ander dat optreden voor een beroepsorganisatie of toezichthouder tegen een beroepsoefenaar alleen kan als je dit doet met oog voor de belangen van alle betrokkenen. Het politieke en bestuurlijke krachtenveld waarin dit soort zaken worden gevoerd, is voor ons bekend terrein.

Complexe en gevoelige procedures

Bij alle grote tuchtrechtprocedures van de afgelopen tijd waren wij betrokken aan de zijde van de professionele klager. Denk aan Jansen Steur, cardiologen Ruwaard van Putten, accountants Vestia, DSB en SHV en de notarisservice van de HEMA. Kortom, we hebben ruime ervaring met complexe en gevoelige tuchtprocedures en adviestrajecten. Door die ervaring werken wij efficiënt en effectief als het gaat om vragen die de meer dagelijkse tuchtpraktijk betreffen.