Home Kennis NTB kroniek Handhaving van bestuursrecht

NTB kroniek Handhaving van bestuursrecht

Marije Batting, Carola de Rond en Katrien Winterink beschrijven in hun halfjaarlijkse kroniek in het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht de laatste stand van zaken met betrekking tot de handhaving van het bestuursrecht. Zo gaan zij onder meer in op de conclusie van advocaat-generaal Wattel van 6 december 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:2623 over de vraag wanneer kan worden teruggekomen van een in rechte onaantastbaar geworden boetebesluit. 

Verder behandelen zij actuele ontwikkelingen op het gebied van toezicht en opsporing, sanctionering (algemene bepalingen handhaving, bestuursdwang, last onder dwangsom, preventieve handhaving, bestuurlijke boete en overige sancties, waaronder intrekking begunstigende beschikking), beginselplicht tot handhaven en gedogen, invordering/executie en bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving. 

Handhaving van bestuursrecht

Auteurs: M.L. Batting, C. de Rond en K. Winterink

Bron: NTB 2023/47, p. 497-507. 

Downloaden

Het artikel is ook in te zien via de Kluwer Navigator.