Home Mensen Frank van Tienen

Frank van Tienen

Senior advocaat

Frank van Tienen werkt sinds 2016 als advocaat bij Pels Rijcken. Hij procedeert voor en adviseert ministeries, decentrale overheden en toezichthouders. In het bijzonder houdt Frank zich bezig met het economisch bestuursrecht. Binnen zijn algemene bestuursrechtelijke praktijk ligt de nadruk op zaken waar de politiek-bestuurlijke context een belangrijke rol speelt. Aspecten van het staatsrecht, openbaarheid van overheidsinformatie en interbestuurlijke verhoudingen staan in deze zaken vaak centraal.

Frank studeerde zowel Nederlands recht als economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook studeerde hij een semester in Spanje aan de Universidad Carlos III van Madrid. Zijn master staats- en bestuursrecht rondde hij cum laude af.