Home Mensen Tim Gillhaus

Tim Gillhaus

Senior advocaat

Tim Gillhaus werkt sinds 2016 als advocaat privacyrecht bij Pels Rijcken. Hij maakt deel uit van de sectie Bestuursrecht en de recent opgerichte sectie Innovation, Privacy & Technology (IP&T). Tim adviseert zowel overheden als bedrijven over de uitwisseling van persoonsgegevens en het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hij voert veelvuldig Privacy Impact Assessments uit en helpt overheidsorganen bij het waarborgen van de privacy van burgers bij de inzet van nieuwe technologieën zoals blockchain, big data en artificial intelligence. Daarnaast staat Tim overheidsorganen bij in bestuursrechtelijke procedures, zowel op het gebied van privacy als op het gebied van (financieel) toezicht en handhaving.

Tim rondde zijn bachelor rechten af aan het Utrecht Law College en rondde daarnaast een minor criminologie af. Hij studeerde vervolgens Strafrecht aan de Universiteit Utrecht en Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Ook geeft hij geregeld workshops en cursussen op het gebied van privacy en gegevensbescherming.