Home Kennis De inzet van (digitale) preregistratie en biometrische toegangspoortje door betaald voetbalorganisaties

De inzet van (digitale) preregistratie en biometrische toegangspoortje door betaald voetbalorganisaties

19 februari 2024
Gerrit-Jan Zwenne
,
Hèlen Haaijer
en
Tim Gillhaus

Elke speelronde bezoeken circa 200.000 mensen de Nederlandse voetbalstadions. Betaald voetbalorganisaties (BVO’s) onderzoeken innovatieve manieren voor een vlotte en veilige in- en uitstroom van bezoekers.

De inzet van (digitale) preregistratie en biometrische toegangspoortje door betaald voetbalorganisaties


In de praktijk merken Sportinnovator en de KNVB dat sommige BVO’s wensen te experimenteren met een vorm van biometrische toegangscontrole (met toestemming van de bezoeker). Het kan daarbij gaan om gezichtsherkenning of het scannen van iemands vingerafdruk. Dit terwijl bij andere BVO’s juist wordt gekozen voor (digitale) preregistratie waarbij geen biometrie wordt toegepast. Het is voor BVO’s vaak onduidelijk of deze verschillende technieken in overeenstemming zijn met de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Pels Rijcken heeft daarom in opdracht van Sportinnovator en in samenwerking met de KNVB een rapport opgesteld over de juridische mogelijkheden van BVO’s om innovatieve vormen van toegangscontrole toe te passen. Meer concreet heeft Pels Rijcken drie technieken getoetst: 1. Digitale pre-registratie (Identity Based Access), 2. Pre-registratie met biometrische identificatie en 3. Biometrische toegangspoortjes.

Met dit rapport wordt helderheid geschetst over de juridische mogelijkheden om deze innovatieve toegangsmethoden in te zetten. De volgende vragen staan centraal:

  • In hoeverre beschikt de BVO over een wettelijke grondslag om bij de inzet van digitale preregistratie en/of biometrie (gezichtsherkenning, vingerafdruk, handpalm) persoonsgegevens te verwerken?
  • Maakt het daarbij uit of het betreffende middel wordt ingezet ten behoeve van reguliere toegangscontrole of het controleren van een voetbalstadionverbod?

Het rapport biedt diverse handvatten voor BVO’s om een weloverwogen keuze te maken voor één van de beschreven technieken.

De inzet van (digitale) preregistratie en biometrische toegangspoortje door betaald voetbalorganisaties

Pels Rijcken heeft in opdracht van Sportinnovator en in samenwerking met de KNVB een rapport opgesteld over de juridische mogelijkheden van BVO’s om innovatieve vormen van toegangscontrole toe te passen. Meer concreet heeft Pels Rijcken drie technieken getoetst: 1. Digitale pre-registratie (Identity Based Access), 2. Pre-registratie met biometrische identificatie en 3. Biometrische toegangspoortjes. Met dit rapport wordt helderheid geschetst over de juridische mogelijkheden om deze innovatieve toegangsmethoden in te zetten.

Downloaden

Samenvatting rapport

Downloaden

Dit rapport is een aanvulling op de eerder uitgevoerde juridische verkenning ‘De inzet van slimme technologie in voetbalstadions voor de aanpak van discriminatie en racisme’ dat de Landsadvocaat op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (‘VWS’) heeft opgesteld. De inzet van slimme technologie is een van de maatregelen van ‘Ons Voetbal Is Van Iedereen’ (OVIVI), een gezamenlijk plan van de Rijksoverheid, KNVB en samenwerkingspartners om racisme en discriminatie in het voetbal te bestrijden.