Home Kennis Juridische aspecten van de inzet van Secure Multi-Party Computation (MPC)

Juridische aspecten van de inzet van Secure Multi-Party Computation (MPC)

18 september 2023
Maxime Hanhart
en
Tim Gillhaus

Secure Multi-Party Computation is een technologie die het mogelijk maakt om data-analyse toepassingen op een privacy-vriendelijke manier uit te voeren. MPC stelt partijen in staat om berekeningen te doen met data van de partijen, zonder dat de data van de ene partij bekend wordt bij de andere partij. Als gevolg daarvan kunnen partijen hun data beschikbaar stellen voor gezamenlijke analyses zonder dat zij de grip over hun data verliezen.

Juridische aspecten van de inzet van Secure Multi-Party Computation (MPC)


Binnen het publieke domein bestaat de wens om gebruik te maken van MPC. Er bestaat echter onzekerheid over de juridische toelaatbaarheid van het gebruik van MPC. In het bijzonder rijst vaak de vraag hoe de inzet van MPC zich verhoudt tot de vereisten uit het privacyrecht. Zo vragen publieke organisaties zich af in hoeverre de inzet van MPC bij kan dragen aan de rechtmatigheid van het verder (voor andere doeleinden) verwerken van persoonsgegevens die oorspronkelijk voor een ander doel zijn verzameld (zogenaamd ‘meervoudig gebruik’).

In het onderstaande whitepaper heeft het IP&T-team van Pels Rijcken - tezamen met technische experts van Linksight en TNO - deze juridische aspecten (in relatie tot de technische aspecten) van de inzet van MPC verkend. Gezien de grote hoeveelheid aan verschijningsvormen die MPC kent, is ervoor gekozen om twee specifieke decentrale MPC-toepassingen tot uitgangspunt te nemen in dit whitepaper, namelijk een specifieke vorm van ‘homomorfe encryptie’ (in dit whitepaper ook wel “decentrale homomorfe encryptie”) en een specifieke vorm van ‘secret sharing’, namelijk een die is gebaseerd op een ‘full threshold secret sharing scheme’ (in dit whitepaper ook wel aangeduid als “secret sharing”).

Juridische aspecten van de inzet van Secure Multi-Party Computation (MPC)

Dit whitepaper heeft tot doel de bij publieke organisaties bestaande juridische onzekerheid waar mogelijk weg te nemen. In dit whitepaper verkennen de juridische experts van het Innovation, Privacy & Technology (IP&T)-team van Pels Rijcken en technische experts van Linksight en de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), in opdracht van de Nederlandse Gaia-X hub, inmiddels onderdeel van het zogenaamde Centre of Excellence for Data Sharing & Cloud, de juridische aspecten (in relatie tot de technische aspecten) van de inzet van MPC, gebaseerd op twee op de specifieke toepassingsvormen. Daarbij wordt ook ingegaan op de vraag of en, zo ja, welke juridische vereisten van invloed kunnen zijn op de inzet van fundamenten van MPC.

Downloaden