Home Mensen Maxime Hanhart

Maxime Hanhart

Advocaat

Maxime Hanhart werkt sinds 2020 als advocaat bij Pels Rijcken en maakt deel uit van de sectie Bestuursrecht en de sectie Innovation, Privacy & Technology (IP&T). Zij is gespecialiseerd in het privacyrecht en adviseert (grote) ondernemingen en overheidsinstanties, zoals (onderdelen van) ministeries, provincies, gemeenten en toezichthouders. Daarnaast procedeert zij bij de bestuursrechter en de civiele rechter over uiteenlopende geschillen met privacyrechtelijke aspecten, waaronder over de toelaatbaarheid van gegevensverwerkingen en de rechten van de betrokkenen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Maxime behaalde de master informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam en de master civiel recht aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie liep zij verschillende stages in de advocatuur en heeft zij een onderzoeksstage gelopen bij het Instituut voor Informatierecht (IViR). Voorafgaand aan haar indiensttreding werkte zij als studerend medewerker bij Pels Rijcken.