Home Mensen Lauree Jager

Lauree Jager

Advocaat

Lauree Jager werkt sinds 2018 als advocaat op de sectie Ruimte en Milieu. Lauree procedeert en adviseert op het gebied van het omgevingsrecht. Zij houdt zich in het bijzonder bezig met bestuursrechtelijke schadevergoeding (planschade en nadeelcompensatie) en grondverwerving (het onteigeningsrecht en de wet voorkeursrecht gemeenten). Binnen deze rechtsgebieden werkt zij in het bijzonder aan binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten waaronder het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en (grote) infrastructurele projecten, zoals knooppunt Hoevelaken en de verbreding van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht. Ook zet zij graag haar kennis op het gebied van grondverwerving in voor ruimtelijke procedures en gebiedsontwikkelingsvraagstukken. Lauree kenmerkt zich door haar praktische aanpak, toegankelijkheid en enthousiasme.

Lauree rondde haar bachelor rechtsgeleerdheid en de master Staats- en bestuursrecht met een specialisatie omgevingsrecht af aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie deed zij ervaring op bij verschillende advocatenkantoren en studeerde zij een semester aan de Universiteit van Valencia. Na haar master volgde zij nog een masterclass bouwrecht aan de Universiteit Utrecht. Verder publiceert Lauree regelmatig in het tijdschrift Bouwrecht (BR) en is zij medeauteur van de maandelijkse nieuwsbrief bestuursrechtelijke schadevergoeding met samenvattingen van recente jurisprudentie.