Home Mensen Jules de Kort

Jules de Kort

Advocaat

Jules de Kort werkt sinds 2016 als advocaat bij Pels Rijcken. Hij staat overheden bij op uiteenlopende bestuursrechtelijke terreinen. Het thema ‘Openbare orde en ondermijning’ is één van zijn speerpunten. Jules staat gemeenten bij in procedures over bepalingen uit de algemene plaatselijke verordening (APV), artikel 13b Opiumwet, besluiten op grond van de Wet openbare manifestaties (WOM) en noodbevelen. Daarnaast heeft het onderwijsrecht en het subsidierecht in het bijzonder Jules’ aandacht. In het migratierecht vertegenwoordigt Jules de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Jules studeerde staats- en bestuursrecht en Bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht. Beide opleidingen rondde hij cum laude af. Verder is Jules lid van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht en de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR).