Home Mensen Bob Jaasma

Bob Jaasma

Advocaat

Bob Jaasma werkt sinds januari 2020 als advocaat op de sectie Bestuursrecht bij Pels Rijcken. Hij adviseert en procedeert over uiteenlopende algemeen bestuursrechtelijke kwesties. Daarbij staat hij zowel centrale als decentrale en andere overheden bij. De inzet van bevoegdheden ter bescherming van de openbare orde heeft in het bijzonder zijn aandacht. Zijn masterscriptie schreef hij ook over dit onderwerp.

Bob voltooide zijn bachelor rechtsgeleerdheid (Utrecht Law College) aan de Universiteit Utrecht. Aan dezelfde universiteit rondde hij de masters staats- en bestuursrecht en aansprakelijkheidsrecht cum laude af. Ook studeerde hij een half jaar aan de Ludwig-Maximilians-Universität in München. Tijdens zijn studie liep hij stage bij de gemeente Amsterdam (Directie Juridische Zaken).