Home Mensen Anna van Gijssel

Anna van Gijssel

Senior advocaat

Anna van Gijssel is sinds 2013 advocaat en werkt sinds 2017 op de sectie Bestuursrecht van Pels Rijcken. Anna is werkzaam in de praktijk van het sociaal domein. Zij adviseert en treedt op voor gemeenten bij geschillen over de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Daarnaast treedt Anna veelvuldig op voor beroepsorganisaties en toezichthouders bij diverse tuchtcolleges. Ook adviseert Anna overheden bij uiteenlopende zaken op het terrein van bestuursrecht in brede zin, waaronder de Wet open overheid en de Wet openbaarheid van bestuur.

Anna rondde de research master public international law af aan de Universiteit van Amsterdam. In dat kader bracht zij een deel van haar studie door in de Verenigde Staten, aan de rechtenfaculteit van New York University. Voordat Anna bij Pels Rijcken kwam, werkte zij in de bestuursrechtpraktijk van De Brauw. Anna is lid van de reactie van GZR Updates en blogt op Blog Bestuursrecht over bestuursrechtelijke aangelegenheden.

Aanbevelingen

  • Recommended for Industry focus: Healthcare and life sciences - The Legal 500, 2023