Home Expertise Sociaal domein

Sociaal domein

Het takenpakket van gemeenten breidde flink uit na de invoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Inmiddels bestaan beide wetten al enige tijd en sloeg de Centrale Raad van Beroep heel wat juridische piketpaaltjes. Toch worden gemeenten nog steeds geconfronteerd met tal van vragen rondom samenwerking, aanbesteding en beroep- en bezwaarprocedures.

Het expertteam Sociaal Domein van Pels Rijcken geeft antwoord op al uw vragen over de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Ons team is dagelijks betrokken bij de advisering en (principiële) juridische procedures en heeft daardoor ruime ervaring met deze thema’s. Het team bestaat uit experts op het gebied van zorg, (intergemeentelijke) samenwerking, subsidie, aanbesteding, privacy en contractenrecht.

Welke vragen spelen bij gemeenten?

Veel gemeenten laten het feitelijke onderzoek in het kader van de Wmo 2015 en de Jeugdwet uitvoeren door organisaties van buiten de gemeenten, zoals wijkteams. Wat zijn de aandachtspunten bij het inrichten van zo’n organisatie? Hoe moet het college omgaan met de resultaten van dat deel van het uitgevoerde onderzoek?

Kun je een voorziening op grond van de Wmo 2015 of Jeugdwet weigeren als de cliënt niet meewerkt aan het onderzoek? Welke stappen moet je als college zetten en waar moet je op letten? Welke (aanbestedingsrechtelijke) mogelijkheden zijn er bij het uitvoeren van de aan gemeenten toegewezen taken? Vrijwaart de keuze voor subsidie de aanbesteder van een aanbestedingsplicht?

Hoe zit het met de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep?

De Centrale Raad van Beroep liet zich uit over de huishoudelijke ondersteuning onder de Wmo 2015. Zijn deze uitspraken ook van toepassing op bijvoorbeeld begeleiding en jeugdhulp? Ondersteuning door middel van begeleiding en jeugdhulp zijn andere soorten (maatwerk)voorzieningen dan huishoudelijke ondersteuning. Voor begeleiding, dagbesteding en jeugdhulp is de omvang minder nauwkeurig in uren vast te stellen en kan de omvang per periode verschillen. Is er voor die voorzieningen nog ruimte om in bandbreedte van uren te beschikken of een meer globale omvang van de tijd aan te geven?

Wat zijn essentiële zaken?

Op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet moeten gemeenten een verordening opstellen. De Centrale Raad van Beroep stelt grenzen aan delegatie van de regelgevende bevoegdheid. De essentiële zaken moeten op gemeenteraadsniveau worden geregeld. Wat zijn essentiële zaken en wanneer is een verordening Wmo- en Jeugdwet-proof?

De hierboven gestelde vragen zijn een greep uit de onderwerpen die spelen op het gebied van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Laat u adviseren door ons expertteam Sociaal Domein. Pels Rijcken werkt graag in teamverband aan uw dossier, omdat gemeenten baat hebben bij een integrale - multidisciplinaire - benadering en een totaaloverzicht.