Home Kennis Edward Brans en Moniek Heerings in het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht: “Aansprakelijkheid voor schade door een ‘blowout’ bij olie- of gaswinning op zee”

Edward Brans en Moniek Heerings in het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht: “Aansprakelijkheid voor schade door een ‘blowout’ bij olie- of gaswinning op zee”

14 juli 2016
Edward Brans

In het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht (nr. 2/3 juni 2016) is een artikel verschenen van Edward Brans en Moniek Heerings met als titel: Aansprakelijkheid voor schade door een ‘blowout’ bij olie- of gaswinning op zee. Aanpassing van EU-regelgeving in vervolg op het incident met de Deepwater Horizon. In het artikel bespreken zij welke gevolgen het Deepwater Horizon-incident van 2010 heeft gehad voor de EU-regelgeving die ziet op milieuaansprakelijkheid en belichten zij overgebleven hiaten in het Europese milieuaansprakelijkheidsrecht.

De Deepwater Horizon was een olieplatform waarmee door BP exploratieboringen werden uitgevoerd in de Golf van Mexico. Als gevolg van een explosie en het niet-functioneren van een ingebouwd veiligheidsmechanisme kwamen meerdere mensen om het leven en ontstond een aanzienlijke lekkage van olie.  De olielekkage heeft veel natuurschade aangericht. Naar aanleiding van deze gebeurtenis is de EU-richtlijn inzake veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten (2013/30/EU) vastgesteld. De richtlijn heeft tot doel om in EU-wateren de kans op zware ongevallen met offshore olie- en gasinstallaties zo veel mogelijk te verkleinen en de gevolgen ervan te beperken, en bevat ook een aantal financiële bepalingen om te verzekeren dat de in dat kader vereiste maatregelen worden genomen.

Het artikel bespreekt deze richtlijn en de aanpassing van de Milieuaansprakelijkheidsrichtlijn (2004/35/EG) waarin de richtlijn voorziet. Met de EU-richtlijn inzake veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten is het Europese milieuaansprakelijkheidsregime dichter genaderd tot het Amerikaanse aansprakelijkheidsregime voor milieuschade zoals is neergelegd in de 1990 Oil Pollution Act. De auteurs concluderen dat de aanpassing van de Milieuaansprakelijkheidsrichtlijn heeft geleid tot een uitbreiding van de geografische reikwijdte van deze richtlijn, en dat daarmee een meer volledige toepassing van het vervuiler-betaalt-beginsel mogelijk wordt. Van een harmonisatie van aansprakelijkheidsregels voor bijvoorbeeld het verhaal van vermogens- en letselschade is echter op grond van de richtlijn geen sprake.

Lees het hele artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht (nr. 2/3 juni 2016).