Home Kennis Drie jaar Wnra: hoe is het met de genormaliseerde ambtenaar?

Drie jaar Wnra: hoe is het met de genormaliseerde ambtenaar?

Ruim drie jaar geleden trad de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. In een door de auteurs verricht onderzoek naar rechtspraak uit 2020 tot en met 2022 over genormaliseerde ambtenaren is bekeken of i) het oude ambtenaarrechtelijke toetsingskader en ii) de ambtelijke status door de burgerlijke rechter worden betrokken bij zijn oordeel. In dit artikel worden de resultaten van dat onderzoek besproken.

1. Inleiding

Alweer ruim drie jaar geleden is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (“Wnra”) in werking getreden. Hiermee veranderde het toetsingskader dat van toepassing is op een groot deel van de ambtenaren. Zo hebben zij sindsdien een arbeidsovereenkomst in plaats van een (eenzijdige) aanstelling, is in plaats van de eerdere rechtspositionele regelingen (onder andere) Boek 7 titel 10 BW van toepassing en procederen zij bij de burgerlijke rechter en niet langer bij de bestuursrechter. Maar als deze ambtenaren zijn genormaliseerd, hoe bijzonder is hun rechtspositie dan nog in het arbeidsrecht en in hoeverre speelt deze bijzondere positie nog een rol in het oordeel van rechters? Deze vragen beantwoorden wij aan de hand van een uitgebreide analyse van de rechtspraak, waarbij wij ook kort ingaan op de verwachtingen hierover in de literatuur. Ter afsluiting volgen enkele aanbevelingen voor de praktijk.

Drie jaar Wnra: hoe is het met de genormaliseerde ambtenaar?

Bron: ArbeidsRecht 2023/19
Downloaden