Home Expertise Ambtenarenrecht

Ambtenarenrecht

Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking getreden. Met deze wet zijn de aanstellingen van veel ambtenaren van rechtswege omgezet naar arbeidsovereenkomsten. Niet alle ambtenaren zijn ‘genormaliseerd’. De wetgever heeft namelijk een aantal groepen ambtenaren uitgezonderd van de normalisering. Het gaat om de groepen politieke ambtsdragers, leden van de Hoge Colleges van Staat, leden van adviescolleges en zelfstandige bestuursorganen, de rechterlijke macht, defensieambtenaren, politieambtenaren, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Deze groepen zijn uitgezonderd omdat zij een bijzondere positie vervullen binnen onze samenleving. Zij behouden dan ook hun publiekrechtelijke aanstelling. Op deze groepen blijft het ambtenarenrecht en de bestuursrechtelijke procedure van toepassing.

Met onze jarenlange ervaring zijn wij specialist op het gebied van ambtenarenrecht. Heeft u vragen over het ambtenarenrecht? Ons team van specialisten helpt u graag verder!