Home Mensen Jolien Bruinewoud

Jolien Bruinewoud

Advocaat

Jolien Bruinewoud is gespecialiseerd in het arbeids- en ambtenarenrecht. Zij adviseert en procedeert onder meer over zaken op het gebied van integriteit, ontslag, medezeggenschap, wijziging van arbeidsvoorwaarden, gelijke behandeling, werkgeversaansprakelijkheid en disciplinaire maatregelen. Zij staat cliënten bij in zowel de publieke als de private sector.

Zij volgde de bachelor Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens heeft zij de master arbeidsrecht behaald aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens haar studie was Jolien algemeen bestuurslid bij een internationale studentenvereniging, voorzitter van een lokale studentenvakbond en studentlid van een faculteitsbestuur. Zij heeft als werkstudent en student stagiair ervaring opgedaan binnen de advocatuur.

Jolien is lid van de Vereniging Ambtenaar & Recht (VA&R). Daarnaast publiceert zij in vaktijdschriften. Ook voert zij onderzoek uit naar de impact van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op de rechtspraak.