Home Kennis Bruggen, verbinding of obstakel?

Bruggen, verbinding of obstakel?

9 februari 2017
Laura van der Meulen

Wij kennen in Nederland, als land van water, vele bruggen in allerlei soorten en maten: beweegbare of vaste bruggen, bruggen in rijks- of provinciale wegen, fietsbruggen,  voetgangersbruggen etc. Bruggen moeten onderhouden worden, eens in de zoveel tijd worden bruggen vervangen en soms moet een brug aangepast worden. Bruggen kunnen vele uiteenlopende vragen met zich brengen voor de praktijk. De signalering van het team van Ruimte en Milieu voor Toets-online.nl is daarom deze keer gewijd aan bruggen en enkele vraagstukken die daarbij komen kijken.

Bij het inpassen van een nieuwe of bij het aanpassen van een bestaande brug moet met allerlei zaken rekening worden gehouden. Zo moet gekeken worden naar de belangen van omwonenden. De verkeersaantrekkende werking van een nieuwe brug moet bijvoorbeeld  in kaart worden gebracht, met de effecten daarvan op de geluidsbelasting, luchtkwaliteit of stikstof.

Ook de gevolgen voor de gebruikers van de vaarweg moeten niet over het hoofd worden gezien. Beroepsvaart of recreatievaart: ze hebben allen een belang bij het gebruik van de vaarweg. Voor beide typen vaart wordt aan de vaarweg een bepaalde categorie toegekend  en die bepaalt voor welke scheepsvaart de vaarweg bedoeld is. Bij het aanpassen van een brug moet de categorie in beginsel gewaarborgd blijven.

Zorg dat uw brug de eindstreep haalt; houd rekening met de effecten voor omwonenden én gebruikers van de vaarweg. Een brug is niet alleen voor degene die erover heen gaat, maar ook voor degene die eronder door wil. Voor de één een verbinding, voor de ander een obstakel!

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Social tags

Contact

Laura van der Meulen
Laura van der Meulen