Home Mensen Sara van Winzum

Sara van Winzum

Advocaat

Sara van Winzum werkt sinds 2019 als advocaat bij Pels Rijcken op de sectie Ruimte en Milieu. Hierbinnen houdt zij zich onder andere bezig met natuurbescherming, bodembescherming, infrastructuur en handhaving. Sara gaat met grote precisie, enthousiasme en gedrevenheid te werk.

Sara behaalde haar bachelor rechtsgeleerdheid aan het Utrecht Law College. Hierna volgde ze de master staats- en bestuursrecht, waarbij ze zich specialiseerde in het omgevingsrecht. Ook heeft ze de master strafrecht aan de Vrije Universiteit afgerond. Sara rondde zowel haar bachelor als beide masters cum laude af. Tijdens haar studie liep Sara stage bij de Rechtstelefoon in Den Haag. Ook was ze een jaar lang als werkstudent verbonden aan Pels Rijcken, waarbij ze onder andere meewerkte aan het boek ‘Bodemsanering in juridisch perspectief’.