Home Mensen Marie-Lise Sluijter

Marie-Lise Sluijter

Advocaat

Marie-Lise Sluijter werkt sinds 2021 als advocaat op de sectie Bestuursrecht. Zij adviseert en procedeert over uiteenlopende zaken op het terrein van het algemeen bestuursrecht en het staatsrecht. Haar bijzondere aandacht gaat uit naar zaken over bestuursrechtelijke schadevergoedingen en geldschulden, die op het snijvlak van het bestuursrecht en het civiele recht liggen. Daarnaast focust zij zich op de toepassing van de Algemene wet bestuursrecht.

Marie-Lise studeerde civiel recht en staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Ze verzorgt de kroniek Bestuur en Privaatrecht in het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht.