Home Mensen Jotte Mulder

Jotte Mulder

Senior advocaat

Jotte Mulder werkt sinds 2022 bij Pels Rijcken en is gespecialiseerd in het EU- en het mededingingsrecht. Jotte behandelt zaken op alle onderdelen van het EU- en het mededingingsrecht, waaronder in het bijzonder de kartelregels, interne markt, fusiecontrole, machtsmisbruik en het EU staatssteunrecht. Hij staat zowel private partijen als overheidsinstanties bij.

Jotte studeerde Europees recht aan de Universiteit van Amsterdam. Voordat hij bij Pels Rijcken begon, werkte Jotte als legal counsel bij de ACM, waar hij onder meer als gemachtigde optrad in mededingingsrechtelijke procedures en het vernieuwde duurzaamheidsbeleid vormgaf. Voor die tijd was Jotte advocaat (EU- en mededingingsrecht) bij Stibbe. Jotte is gepromoveerd in het Europese economische recht aan het Europees Universitair Instituut in Florence. Hij doceert nog regelmatig in het Law & Economics master-programma van de Universiteit Utrecht. Jotte heeft vele artikelen en een boek gepubliceerd op zijn vakgebied, met de titel Social Legitimacy In the Internal Market.

AANBEVELINGEN

  • Recommended for EU and competition - The Legal 500, 2023