Home Mensen Ingrid Hasker

Ingrid Hasker

Professional Support Lawyer

Ingrid Hasker is jurist (geen advocaat) en werkt sinds 2016 als professional support lawyer op de sectie Bestuursrecht. Zij houdt zich bezig met attendering en kennisontwikkeling op het gebied van het algemeen bestuursrecht, toezicht, digitalisering binnen de overheid en openbaarheid van bestuur. Samen met verschillende collega’s binnen de sectie Bestuursrecht verzorgt zij de door Pels Rijcken uitgegeven nieuwsbrieven, zoals de Nieuwsbrief Actualiteiten toezichthouders en de Juridische Nieuwsflits Provincies en Gemeenten. Daarnaast houdt zij de vaak geraadpleegde website PG Awb bij. Ook ondersteunt zij bij het voorbereiden van verschillende publicaties die in het Nederlands Juristenblad, Nederlands tijdschrift voor Bestuursrecht en Tijdschrift voor Financieel Recht verschijnen. Binnen Pels Rijcken houdt zij zich bezig met de ontwikkeling van het interne kennissysteem en andere kennisprojecten. Op het Blog Bestuursrecht blogt Ingrid over bestuursrechtelijke aangelegenheden.

Ingrid studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialisme milieurecht. Ze heeft een sterke affiniteit met de Engelse taal en behaalde haar bachelor Engels aan de ITV Hogeschool voor Tolken en Talen. Voordat zij bij Pels Rijcken aan de slag ging, had zij diverse kennismanagementfuncties bij andere advocatenkantoren. Zij werkte eerder als bibliotheekmanager bij Kennedy Van der Laan, en als projectmanager en professional support lawyer bij DLA Piper.