Home Kennis Self-Sovereign Consent: regie op je eigen gegevens

Self-Sovereign Consent: regie op je eigen gegevens

6 december 2017
Sandra van Heukelom-Verhage

In toenemende mate bestaat de behoefte om langs digitale weg, goed beveiligd, gemakkelijk en snel informatie te delen tussen personen en organisaties.

Een belangrijk stap in dit proces is de ontwikkeling van een Self-Sovereign Identity. Dit betekent dat persoonsgegevens van de burger niet langer worden opgeslagen op een bron van de verantwoordelijke of bewerker van die gegevens, maar op een bron van de burger zelf.

Het concept van een volledige Self-Sovereign Identity is nog in ontwikkeling. Het is echter binnen  blockchaintoepassingen wel al mogelijk om de burger zelf de regie te laten voeren op de verstrekking van zijn gegevens. Het concept dat hiervoor bedacht is, heet Self-Sovereign Consent.

Meer weten over Self-Sovereign Consent en de toepassing daarvan in de blockchainapplicatie ‘Mijn Zorg Log’? Lees alles daarover in het blog dat Sandra van Heukelom-Verhage onlangs schreef voor iBestuur Online.