Home Kennis Ruimte en Milieu van Pels Rijcken blogt voor Toets-online.nl!

Ruimte en Milieu van Pels Rijcken blogt voor Toets-online.nl!

9 december 2016
Liesbeth Schippers

Aart Jan van der Ven, Liesbeth Schippers, Laura van der Meulen en Roelof Reinders vormen samen het team dat voor Toets-online.nl met regelmaat ontwikkelingen signaleert die relevant zijn voor de ruimtelijke praktijk. Zij houden zich dagelijks bezig met grote en kleine, vaak complexe en politiek gevoelige, ruimtelijke projecten. Ze adviseren en procederen, bij de civiele en bij de bestuursrechter. En ze toetsen, liefst al in het voortraject als er nog wat verbeterd kan worden, planproducten en besluiten. Op deze manier dragen ze een steentje bij aan de kwaliteit van de besluitvorming in ruimtelijke projecten. Dijkversterkingen, infrastructuur, OV, windparken, havens, luchtvaartterreinen, stedelijke vernieuwing, ze zijn er dagelijks mee bezig. De eerste bijdrage staat inmiddels online: “Hogere drempel civiele rechter voor belangengroepen”. In dit eerste artikel gaat Liesbeth Schippers in op twee interessante uitspraken van de Rechtbank Den Haag over de ontvankelijkheid van belangengroepen.

De uitspraak van 12 oktober 2016 gaat over de wijze van meten van luchtkwaliteit in Nederland. De rechtbank wijst in deze uitspraak de vorderingen van drie belangengroepen af omdat de belangengroepen bij het betreffende bevoegd gezag handhavingsverzoeken hadden kunnen indienen met betrekking tot de wijze van meten van de luchtkwaliteit.

In het vonnis van 9 november 2016 wordt ingegaan op het gebruik van drones door professionele partijen, in dit geval journalisten. De rechtbank oordeelt dat een belangengroep ontvankelijk is als zij opkomt voor de gebundelde belangen van personen die geen rechtsingang hebben in een met voldoende waarborgen omgeven rechtsingang bij de bestuursrechter. De enkele bundeling van belangen van personen die zelf een met voldoende waarborgen omklede rechtsingang hebben bij de bestuursrechter is onvoldoende voor het openstaan van de weg naar de burgerlijke rechter.

Kortom, de drempel voor belangengroepen bij de civiele rechter ligt vanaf nu hoger. Iets om rekening mee te houden bij het kiezen van de lijn in zowel uw bestuursrechtelijk als civiele procedures! Lees het volledige blogbericht van Liesbeth op Toets-Online.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Social tags

Contact

Liesbeth Schippers
Liesbeth Schippers