Home Kennis PBL berekende haalbaarheid Nederlandse klimaatdoelen uit Energieakkoord

PBL berekende haalbaarheid Nederlandse klimaatdoelen uit Energieakkoord

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bracht op 25 januari 2019 een kortetermijnraming uit waarmee het instituut de haalbaarheid van drie belangrijke klimaat-en energiedoelen voor 2020 doorrekende. Het gaat om de vermindering van CO2 -uitstoot, het aandeel hernieuwbare opwek van energie en energiebesparing.

Middenwaarden en bandbreedtes

Het PBL geeft in de ramingen verwachte middenwaarden aan, met daarbij een bandbreedte. Daarmee onzekerheden tot uitdrukking gebracht. Die hangen samen met de omvang van de economische groei, de toekomstige energieprijzen, het areaal aan glastuinbouw en de ontwikkeling in de elektriciteitsvraag buiten Nederland.

De reductieopgave voor broeikasgassen

In de notitie concludeert het PBL dat de uitstoot tussen 2017 en 2020 daalt als gevolg van een afname in de elektriciteitsproductie met kolen- en gascentrales in Nederland, meer hernieuwbare energie, elektriciteitsimport en besparingen in de landbouw, de industrie, de gebouwde omgeving en het verkeer en vervoer. Naar verwachting komt de reductie uit op 21 procent ten opzichte van 1990, met een bandbreedte van 17 tot 24 procent. Dat is dan het doel van 25 procent zoals gesteld in de Urgenda-uitspraak.

Aandeel hernieuwbare energie

Het aandeel hernieuwbare energie, dat naar verwachting groeit van 6,6 procent in 2017 naar 12,2 procent in 2020 − met een bandbreedte van 11 tot 13 procent −, ligt eveneens lager dan het in Europees verband gestelde doel. De beoogde 14 procent in het bruto eindverbruik in 2020 is daarmee nog niet binnen bereik.

Besparingsdoel Energieakkoord

De finale energiebesparing als gevolg van de maatregelen uit het Energieakkoord komt in deze raming van het PBL uit op 81 petajoule in 2020, met een bandbreedte van 52-108 petajoule. Met het huidige beleidspakket wordt het doel van 100 petajoule in 2020 waarschijnlijk niet gehaald. Wel omvat de bovenkant van de bandbreedte het doel van 100 petajoule.

Raadpleeg hier het persbericht en hier de kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020 van het Planbureau voor de Leefomgeving.