Home Mensen Marije van Mannekes

Marije van Mannekes

Professional Support Lawyer

Marije van Mannekes is jurist (geen advocaat) en werkt vanaf 2018 als professional support lawyer op de sectie Ruimte en Milieu. Marije is binnen deze praktijk het kloppend hart van de kennisontwikkeling. In dat verband houdt zij alle juridische trends en ontwikkelingen bij en vertaalt deze naar relevante gevolgen voor de praktijk. Binnen het kantoorbrede team Klimaat en Energietransitie schrijft Marije veelvuldig over uiteenlopende onderwerpen, zoals een gasloze gebouwde omgeving, warmtelevering en tarifering, klimaatadaptatie, carbon capture and storage (CCS), schone mobiliteit, warmtenetten, duurzame gebiedsontwikkeling, windmolens, zonne-energie, luchtkwaliteit, warmtekoudeopslag (WKO), geothermie en energiebesparing. De meeste van haar uitingen zijn – naast publicaties in vakbladen – te lezen op ons Blog Klimaat en Energietransitie. Via ons Blog Omgevingsrecht houdt zij u bovendien op de hoogte van wet- en regelgeving, nieuws en jurisprudentie in het omgevingsrecht. Met name waar het gaat om de onderwerpen Omgevingswet, evenementen, woningnood en bestuursrechtelijke handhaving.

Marije behaalde de master management van de publieke sector aan de Universiteit Leiden, evenals de master publiekrecht met de afstudeerrichting kunst en recht (cultureel erfgoed), aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder maakte Marije onderdeel uit van de praktijkgroep Public Law & Regulatory bij NautaDutilh. Ook was zij docent en onderzoeker bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden, waar zij onder meer betrokken was bij de bestuursrechtelijke vakken binnen het curriculum.