Home Kennis Inzicht in Omgevingsrecht 2016

Vandaag, donderdag 10 maart, organiseert Pels Rijcken het congres Inzicht in Omgevingsrecht 2016. Na een plenaire inleiding worden in twee workshoprondes verschillende actuele omgevingsrechtelijke thema’s besproken.

De volgende negen thema’s zullen in de workshops behandeld worden:

  1. PAS, flora & fauna en de Wet natuurbescherming
  2. Ongeschonden over de treden van de Ladder voor duurzame verstedelijking
  3. Wind OK, maar in mijn achtertuin NEE!
  4. Transformatie voor leegstaand vastgoed: hoe pak ik dat slim aan?
  5. Juridisch projectmanagement: is mijn lijn op orde?
  6. Bodemverontreiniging: van saneren van het geval naar beheren van het gebied
  7. Chemicaliën, asbest en XTC; handhaving
  8. Onteigenen onder de Omgevingswet
  9. Actualiteiten waterrecht

De middag wordt afgesloten met een paneldiscussie over de Omgevingswet met sprekers die vanuit verschillende invalshoeken (wetenschap, bestuursorgaan en advocatuur) hun licht laten schijnen over prikkelende stellingen.