Home Kennis Het Wrakkenverdrag en de Wet bestrijding maritieme ongevallen: van opruimplicht tot kostenverhaal. Een analyse

Het Wrakkenverdrag en de Wet bestrijding maritieme ongevallen: van opruimplicht tot kostenverhaal. Een analyse

12 augustus 2016
Edward Brans

In het Tijdschrift Vervoer & Recht is een artikel verschenen van Edward Brans en Jeroen Langbroek met als titel: “Het Wrakkenverdrag en de Wet bestrijding maritieme ongevallen: van opruimplicht tot kostenverhaal. Een analyse”. In dit artikel bespreken de auteurs de belangrijkste elementen van het voor Nederland in april 2016 in werking getreden Wrakkenverdrag en de wijze waarop dat verdrag is geïmplementeerd in Nederlands recht.

Verder wordt er in het artikel ingegaan op de vraag of het verdrag voor Nederland veel nieuws brengt. Zo kent het verdrag voor Nederland een aantal interessante elementen, waaronder de mogelijkheid de scheepseigenaar te dwingen 'zijn' wrak op te ruimen en de mogelijkheid om de verzekeraar van de scheepseigenaar direct aan te spreken en daar de kosten van wrakopruiming op te verhalen. Ook wordt er aandacht besteed aan het Limiteringsverdrag en de vraag of het mogelijk is een scheepseigenaar tot verwijdering van het wrak te dwingen als evident is dat de kosten van verwijdering omvangrijker zijn dan het bedrag waartoe de scheepseigenaar zich op basis van dat verdrag kan beperken.

Bron: Tijdschrift Vervoer & Recht 2016-3, E.H.P. Brans en H.J.S.M. Langbroek, “Het Wrakkenverdrag en de Wet bestrijding maritieme ongevallen: van opruimplicht tot kostenverhaal. Een analyse”